Interaktywna faktura

Adres do korespondencji [Kliknij]
Adres, na który należy kierować korespondencję pisemną do Netii
Numer faktury i data wystawienia [Kliknij]
Numer faktury i data wystawienia
Twój numer konta Abonenta [Kliknij]
Numer ten będzie Ci potrzebny do kontaktów z infolinią oraz podczas logowania do Netii On-line. Pamiętaj, że numer tutaj prezentowany jest przykładowy.
Adres sprzedawcy usług [Kliknij]
Jest to adres siedziby głównej Netii. Pamiętaj, że adres korespondencyjny jest inny i jeśli chcesz przesłać do nas pismo, należy wysłać je pod „Adres do korespondencji” widoczny u góry
Twoje adresy: [Kliknij]
Na dokumencie Twój adres występuje w dwóch miejscach. Pierwszy opatrzony nagłówkiem „Nabywca” to adres, który wskazałeś na umowie. Drugi adres to ten na który dostarczamy Ci korespondencję.
Twoje adresy: [Kliknij]
Na dokumencie Twój adres występuje w dwóch miejscach. Pierwszy opatrzony nagłówkiem „Nabywca” to adres, który wskazałeś na umowie. Drugi adres to ten na który dostarczamy Ci korespondencję.
Twoje usługi [Kliknij]
W tym miejscu zobaczysz wszystkie usługi z których korzystasz. Oddzielnie pokazana została opłata abonamentowa i opłaty za połączenia. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji usług dołączonej do faktury jako kolejna jej strona.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób
Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób
Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „ Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób
Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Okres rozliczeniowy [Kliknij]
Twoja faktura obejmuje opłaty za jeden pełny miesiąc rozliczeniowy. Miesiąc rozliczeniowy nie zawsze jest miesiącem kalendarzowym. Opłata abonamentowa jest naliczana za miesiąc z góry, a opłaty za połączenia, po zakończonym okresie rozliczeniowym. Jeżeli któraś z usług została aktywowana w czasie trwania okresu rozliczeniowego, na fakturze naliczymy opłatę od dnia jej aktywacji do zakończenia okresu rozliczeniowego oraz z cały następny okres rozliczeniowy. Szczegóły możesz sprawdzić na poniższej linii czasu.
Okres rozliczeniowy [Kliknij]
Twoja faktura obejmuje opłaty za jeden pełny miesiąc rozliczeniowy. Miesiąc rozliczeniowy nie zawsze jest miesiącem kalendarzowym. Opłata abonamentowa jest naliczana za miesiąc z góry, a opłaty za połączenia, po zakończonym okresie rozliczeniowym. Jeżeli któraś z usług została aktywowana w czasie trwania okresu rozliczeniowego, na fakturze naliczymy opłatę od dnia jej aktywacji do zakończenia okresu rozliczeniowego oraz z cały następny okres rozliczeniowy. Szczegóły możesz sprawdzić na poniższej linii czasu.
Twoje usługi [Kliknij]
W tym miejscu zobaczysz wszystkie usługi z których korzystasz. Oddzielnie pokazana została opłata abonamentowa i opłaty za połączenia. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji usług dołączonej do faktury jako kolejna jej strona
Twoje saldo konta dla usług w Netii [Kliknij]
W części „Twoje saldo konta dla usług w Netii” znajdziesz informację o stanie Twojego konta na dzień wystawienia faktury. Jeżeli jest ona równa 0,00 oznacza to, że uregulowałeś poprzednie należności i do opłacenia masz jedynie bieżącą fakturę. Jeżeli przedstawiona w tej pozycji kwota jest ze znakiem minus (-), znaczy to, że na Twoim koncie jest nadpłata. Przedstawiona w tym miejscu kwota bez znaku minus (-) będzie oznaczała, że poza bieżącą fakturą pozostały Ci do opłacenia jeszcze faktury za wcześniejsze okresy. W przypadku wystąpienia nadpłaty, przy opłacaniu faktury, możesz jej wartość pomniejszyć o jej wartość. Możesz również pisemnie poprosić o jej zwrot. Adres do korespondencji znajdziesz w górnej części faktury.
Termin płatności i kwota do zapłaty [Kliknij]
Całkowita kwota do zapłaty to wartość wynikająca z bieżącej faktury powiększona lub pomniejszona o wartość z pozycji stan konta. Jeżeli wcześniej na Twoim koncie była nadpłata, całkowita kwota do zapłaty zostanie o nią pomniejszona. W przypadku wcześniejszej niedopłaty, kwota do zapłaty będzie o nią powiększona. Termin płatności podany w fakturze jest to dzień, w którym wpłacona przez Ciebie kwota powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Netii.
Termin płatności i kwota do zapłaty [Kliknij]
Całkowita kwota do zapłaty to wartość wynikająca z bieżącej faktury powiększona lub pomniejszona o wartość z pozycji stan konta. Jeżeli wcześniej na Twoim koncie była nadpłata, całkowita kwota do zapłaty zostanie o nią pomniejszona. W przypadku wcześniejszej niedopłaty, kwota do zapłaty będzie o nią powiększona. Termin płatności podany w fakturze jest to dzień, w którym wpłacona przez Ciebie kwota powinna zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Netii.
Fakturę wystawił [Kliknij]
Osoba odpowiedzialna w Netii za wystawianie faktur
Zdefiniowany sposób zapłaty i numer rachunku bankowego [Kliknij]
W tym miejscu znajdziesz informację o tym w jaki sposób zdecydowałeś się opłacać swoje rachunki. Możesz się spotkać z następującymi opisami :

• „Kopia niniejszej faktury została wysłana do banku” - opis będzie oznaczał, że korzystasz z polecenia zapłaty
• „Sposób płatności – dowolny” - znaczy, że sam opłacasz rachunki.

Poniżej informacji o sposobie płatności znajdziesz numer rachunku bankowego.
Uwaga, numer, który wyświetlił Ci się w tej chwili jest jedynie numerem przykładowym, nie wpłacaj na niego pieniędzy.
Okres rozliczeniowy [Kliknij]
Twoja faktura obejmuje opłaty za jeden pełny miesiąc rozliczeniowy. Miesiąc rozliczeniowy nie zawsze jest miesiącem kalendarzowym. Opłata abonamentowa jest naliczana za miesiąc z góry, a opłaty za połączenia, po zakończonym okresie rozliczeniowym. Jeżeli któraś z usług została aktywowana w czasie trwania okresu rozliczeniowego, na fakturze naliczymy opłatę od dnia jej aktywacji do zakończenia okresu rozliczeniowego oraz z cały następny okres rozliczeniowy. Szczegóły możesz sprawdzić na poniższej linii czasu.
Twoje usługi [Kliknij]
W tym miejscu zobaczysz wszystkie usługi z których korzystasz. Oddzielnie pokazana została opłata abonamentowa i opłaty za połączenia. Szczegóły znajdziesz w specyfikacji usług dołączonej do faktury jako kolejna jej strona
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „ Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „ Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób
Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „ Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto.
Rabaty [Kliknij]
Jeżeli przyznany Ci rabat dotyczy konta abonenta lub np. całej faktury wystąpi on w oddzielnej linii na fakturze „ Rabaty” Rabaty mogą być prezentowane w różny sposób Jeżeli przyznany Ci rabat związany jest z konkretną usługą, obniża on kwotę netto tej usługi na fakturze, szczegóły zobaczysz w załączniku w pozycji rabat netto